Taal en GodsdienstTAAL

Spaans is de nationale taal, hoewel het in Argentinië in verschillende accenten wordt gesproken en veel woorden uit andere talen, met name het Italiaans, heeft opgenomen. Er zijn talloze vreemde talen en dialecten te horen, van Baskisch en Siciliaans tot Welsh en Gaelic. Tegen het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde de onderwereld taal lunfardo zich in Buenos Aires, samengesteld uit woorden uit vele talen waaronder Italiaans, Portugees, Spaans, Frans, Duits en talen uit Afrika. Lunfardo wordt nu nog vaak gehoord in de teksten van tangomuziek. Grote immigrantengroepen, zoals de Italiaanse, Franse en Duitse, spreken voor een deel nog hun eigen taal. Daarnaast worden er nog enkele indianentalen gesproken o.a. Quechua, Guaraní en Aymara. De nog bestaande indiaanse stammen worden steeds kleiner en daarmee dreigen deze talen te verdwijnen.

GODSDIENST

Ongeveer 90% van de Argentijnen is Rooms-katholiek; de meeste van hen zijn niet praktiserend. Er bestaat godsdienstvrijheid, de Rooms-Katholieke Kerk is geen staatskerk. De invloed van het geloof wordt echter sterk weerspiegeld in de overheid en de samenleving. De presidentskandidaten moesten tot het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw nog katholiek zijn. Pas in 1994 werd het desbetreffende artikel uit de grondwet geschrapt. De leiding van de kerk steunde lange tijd met name de aristocratie en later de vele militaire junta’s. Tot 1966 stond de Katholieke Kerk zelfs nog grondwettelijk onder controle van de regering. VirgenDeLujan11.jpgTijdens het Videla-regime distantieerde de kerk zich pas aan het einde van de dictatuur zich van het geweld dat veelvuldig voorkwam. Er zijn 13 aartsbisdommen en 44 bisdommen in Argentinië. De beschermheilige van Argentinië is de Heilige Maagd Maria, ‘La Virgen de Luján. Elk jaar op 8 mei en in de eerste week van oktober trekken pelgrims uit alle delen van Argentinië naar Luján om te bidden tot de Heilige Maagd Maria. Protestanten vormen ongeveer 5 procent van de bevolking. Moslims en Joden vormen kleine minderheden. De Joodse gemeenschap van Argentinië is de grootste in Zuid-Amerika .