Home » Argentinië » Paus Franciscus

Paus Franciscus


Paus Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, Argentinië, 17 december 1936) is sinds 13 maart 2013 de 266e paus van de Rooms-katholieke Kerk. Sinds begin 1998 was hij aartsbisschop van Buenos Aires en in 2001 werd hij door Paus Johannes Paulus II tot kardinaal gecreëerd. Bergoglio is een jezuïet en voordat hij intrad behaalde hij een master in de scheikunde.

JEUGDJAREN
Bergoglio werd in een gezin van vijf kinderen geboren als de zoon van Mario Jose Bergoglio en Regina Maria Sivori, Italiaanse immigranten. Zijn vader, die spoorwegarbeider was, had de oversteek van Italië naar Argentinië gemaakt in 1929. Moeder Regina was daar geboren, maar had eveneens Italiaanse roots. Hun huwelijk vond plaats in Buenos Aires op 12 december 1935. Er werden vijf kinderen geboren: de drie zonen Alberto, Oscar, Jorge Mario en de twee dochters Marta Regina en Maria Elena. Op het moment van zijn verkiezing tot paus was naast hemzelf enkel nog zijn zuster Maria Elena in leven.

COLEGIO INMACULADA
Jorge Mario Bergoglio studeerde technische scheikunde aan de Universiteit van Buenos Aires. Als tiener leed Franciscus aan ademhalingsproblemen die tot de verwijdering van een long geleid hebben.Op 11 maart 1958 trad hij in bij de orde der jezuïeten. In 1960 behaalde hij een graad in de wijsbegeerte aan het Colegio Máximo San José in San Miguel. In 1964-1965 doceerde hij literatuur en psychologie aan het Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. In 1966 doceerde hij verscheidene vakken aan het Colegio del Salvador te Buenos Aires. Hij keerde vervolgens terug naar het Colegio Máximo de San Miguel, waar hij van 1967-1970 theologie studeerde.
Op 13 december 1969 werd Bergoglio bij de jezuïeten tot priester gewijd door aartsbisschop Ramón José Castellano. Aansluitend werkte hij in San Miguel als docent theologie. Van 1973 tot 1979 leidde hij de jezuïetenorde in Argentinië. Van 1980 tot 1986 was hij rector in San Miguel, waarna hij in Frankfurt am Main aan de Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen aan een proefschrift schreef, dat hij niet afmaakte. Hij werd naar Argentinië teruggeroepen, waar hij in Córdoba als geestelijk leidsman werkte. Hij spreekt vloeiend Spaans, Italiaans, Duits en Latijn.

BISSCHOP
Op 20 mei 1992 werd Bergoglio benoemd tot hulpbisschop van Buenos Aires en titulair bisschop van Auca. Op 3 juni 1997 werd bij benoemd tot aartsbisschop-coadjutor van Buenos Aires, en op 28 februari 1998 volgde hij daar na diens overlijden kardinaal-aartsbisschop Antonio Quarracino op. Op 6 november van datzelfde jaar volgde hij diezelfde Quarracino tevens op als bisschop van de Argentijnse Gelovigen van de Oosterse Rite, een ordinariaat dat direct onder de Heilige Stoel valt.

KARDINAAL
Op 21 februari 2001 werd hij door paus Johannes Paulus II kardinaal gecreëerd, met de San Roberto Bellarmino als titelkerk. Hij werd bij de Romeinse Curie onder meer lid van: de Pauselijke Raad voor het Gezin, de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven, de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, de Congregatie voor de Clerus en de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika.

Voorafgaand aan het conclaaf van 2005 werd Bergoglio door sommigen gezien als papabile. Volgens een anoniem dagboek van één van de kardinalen die deelnamen aan het conclaaf, dat op 23 september 2005 in het Italiaanse blad Limes gepubliceerd werd, zou Bergoglio bij de laatste drie stemmingen de tweede plaats na kardinaal Joseph Ratzinger hebben behaald. Bij de eerste stemronde zou hij tien, bij de tweede 35, bij de derde 40 en bij de laatste stemronde 26 stemmen behaald hebben.

PAUS
Op 13 maart 2013 werd hij op de tweede dag van het conclaaf in de vijfde stemronde gekozen tot paus. Hij nam de naam Franciscus aan. Franciscus is de eerste niet-Europese paus sinds de Syriër Gregorius III (731-741). Hij is ook de eerste jezuïet die paus is geworden. De inauguratie van Franciscus vindt plaats in een mis op 19 maart, het hoogfeest van de heilige Jozef. Hij ontvangt dan de pauselijke vissersring en het pallium.

OPVATTINGEN
Bergoglio is een jezuïet die doorgaat als een man van gebed, eenvoudig leeft en bekendstaat om zijn verdediging van de armen. Als aartsbisschop verkoos hij te wonen in een eenvoudig appartement boven het wonen in het bisschoppelijk paleis. Hij weigerde een chauffeur met limousine en gaf er de voorkeur aan de bus te nemen naar zijn werk. Ook kookte hij zijn eigen maaltijden.

SOCIALE LEER
Franciscus staat bekend als een verdediger van de armen. "We leven in het meest ongelijke deel van de wereld, dat het meest is gegroeid, maar dat de ellende het minst heeft verminderd", zei Bergoglio tegen Latijns-Amerikaanse bisschoppen in 2007. "De onrechtvaardige verdeling van goederen duurt voort, wat een situatie veroorzaakt van sociale zonde die uitschreeuwt naar de hemel, en die de mogelijkheden van een voller leven limiteert voor zovelen van onze broeders."Vaticaankenner Gerard O'Connell vertelde over hem: "Dit is een man die naar de krottendorpen gaat en met de mensen kookt."

ZWAKKEREN
In 2007 veroordeelde Bergoglio dat wat hij de culturele tolerantie van kindermishandeling noemde en het "wegwerpen van de ouderen". Hij liet sterk zijn afkeur blijken over de mishandeling van kinderen, wat hij "demografisch terrorisme" noemde, en beweende hun uitbuiting. Ook het verwaarlozen, en als waardeloos beschouwen, van ouderen om hun hoge leeftijd.

HOMOSEKSUALITEIT
Hij heeft als kardinaal zijn instemming betuigd met de kerkelijke leer over homoseksualiteit, met inbegrip van de leer dat mannen en vrouwen met diepgewortelde homoseksuele neigingen moeten worden aanvaard met respect, mededogen en gevoeligheid en dat elke vorm van onrechtvaardige discriminatie jegens hen moet worden vermeden. Hij is ook sterk gekant tegen wetgeving die in 2010 door de Argentijnse regering is aanvaard over het homohuwelijk. Hij noemde het een "afschrikwekkende antropologische erfenis". In een brief aan de kloosters van Buenos Aires[bron?] schreef hij: "Laten we niet naïef zijn, we hebben het niet over een eenvoudige politieke strijd, het is een destructieve pretentie tegen Gods plan. We hebben het niet over een wetje, maar over een complot van de Vader van de Leugen, die de kinderen van God wil verwarren en misleiden." Adoptie door homoseksuelen omschrijft hij als een vorm van discriminatie van kinderen. Zijn visie staat daarmee haaks op die van de Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner.

NAAM FRANCISCUS
De paus nam de naam Franciscus aan ter ere van Franciscus van Assisi omdat hij veel liefde heeft voor de armen. Paus Franciscus is de eerste paus sinds Johannes Paulus I in 1978 die een nieuwe naam gebruikt, en de eerste sinds paus Lando in 913 die een unieke naam hanteert, daar waar Johannes Paulus een combinatie was van twee namen die al vaker waren gekozen door pausen vóór hem.