Home » Argentinië » Bevolking

Bevolking

SAMENSTELLING, SPREIDING EN DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
Argentinië heeft een grotendeels blanke bevolking (80%) die voornamelijk van Italiaanse en Spaanse afkomst is. Ook zijn er veel Argentijnen van Duitse, Engelse en Oost-Europese afkomst, en Argentinië is dan ook, meer dan enig ander land in Latijns-Amerika een natie van immigranten. Ca. 5% van de totale bevolking bestaat uit mestiezen (personen van gemengd indiaans-blanke afkomst) of ‘cabezitas negras’, die voornamelijk in het arme zuiden en westen van het land wonen.
Vanaf 1850 kwam de eerste golf immigranten naar Agentinië, veelal boeren en veehouders uit Ierland, Wales en Baskenland. Vanaf eind negentiende eeuw tot 1930 kwam de tweede golf immigranten, hoofdzakelijk uit Italië, maar ook uit Spanje, Libanon, Polen, Oekraïne, Griekenland en Joegoslavië. De meeste waren handarbeiders die in de grote steden gingen wonen.
Na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe immigratiegolf van voornamelijk economische vluchtelingen; hieronder ook enkele honderden Nederlandse boerenfamilies. De laatste tientallen jaren zijn veel immigranten uit Zuid-Korea en Japan in Argentinië komen werken en de grotere welvaart trekt ook veel Chilenen, Bolivianen en Paraguayanen aan.
Het aantal indianen wordt op 300.000 à 340.000 geschat, en dat aantal neemt nog voortdurend af. Tot ver in de negentiende eeuw leefden er nog honderden indianenstammen (o.a. Araucanos, Querandies en Guaranies) in het koloniale Argentinië, die echter geïsoleerd in kleine gemeenschappen leefden. Hoog ontwikkelde volken als Inca’s of Maya’s heeft Argentinië nooit gekend.
Op dit moment leven er in Argentinië nog 15 indianenvolken. Veel indianen wonen nog in de provincie Chaco, namelijk de Tobas, Matacos en Pilagás. In de provincie Misiones wonen Guaraní-indianen en in de provincies Chubut en Santa Cruz Tehuelche-indianen. In de omgeving van Esquel wonen Mapuche-indianen en in het noordwesten, in Jujuy, Catamarca en Salta, woont nog een kleine groep Coyas.
De Argentijnse joodse gemeenschap (ca. 300.000) is de grootste van Latijns-Amerika en in belangrijkheid de vijfde ter wereld. Pas in 1998 werd er dor het Congres een wet aangenomen tegen rassendiscriminatie en jodenhaat. Toch bleek dit lang niet genoeg om een einde te maken aan het antisemitisme in Argentinië. Nog in 1994 kwamen er meer dan honderd mensen om bij een bomaanslag op een joods ontmoetingscentrum in Buenos Aires.
Door de economische problemen zoeken veel Argentijnen hun heil in andere landen, onder andere Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Men schat dat er op dit moment ca. 600.000 Argentijnen in het buitenland wonen.


SAMENSTELLING BEVOLKING NAAR AFKOMST
Spanje 40%
Italië 40% (vooral in Buenos Aires, Córdoba en Salta)
Duitsland, Kroatië, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Polen, Tsjechië etc. 10%
Oekraïne, Wit-Rusland, Rusland 5%
Syrië, Libanon 5% (vooral in de provincies San Juan, Rioja en Salta)

Het mag duidelijk zijn dat er nauwelijks nog rechtstreekse afstammelingen van al deze bevolkingsgroepen leven. De meeste Argentijnen zijn al lang een mix van verschillende afkomst. Toch zijn dit de officiële cijfers van de Argentijnse regering. Op dit moment is nog zo’n 13% van de bevolking in het buitenland geboren.
Van de Argentijnse bevolking, die in 2001 ca. 38,7 miljoen zielen telde, woont 87% in de steden. Buenos Aires is de grootste stad met bijna 3 miljoen inwoners en Groot-Buenos Aires (inclusief het stedelijk gebied) telt zelfs 12 miljoen inwoners, dat wil zeggen 30% van de bevolking. In de provincie Buenos Aires woont vrijwel de helft van de bevolking van Argentinië.
Andere grote stedelijke agglomeraties zijn Córdoba, La Matanza (San Justo) en Rosario. Rondom de grote steden liggen villas miserias (krottenwijken), maar minder dan in andere Latijns-Amerikaanse landen.
Het dunstbevolkt is Patagonië, waar slechts 1% van de bevolking woont; het dichtstbevolkt is het La Platabekken.
Argentinië herbergt ook een Nederlandse kolonie van ca. 1700 personen, waarvan er ca. 1500 in de provincie Buenos Aires zijn gevestigd. In het stadje Tres Arroyos, gelegen in het zuiden van de provincie Buenos Aires, bevindt zich een Nederlandse kolonie, die al sinds 1882 bestaat.

Bevolkingsdichtheid: 13,5 inwoners per km2
De bevolkingsgroei is vrij laag, in 2001 1,15%.
Leeftijdsopbouw (2003)
0-14 jaar: 26,2%
15-64 jaar: 63,4%
65+: 10,4%
Het geboortecijfer bedroeg in 2003 17,47 per 1000 inwoners
Het sterftecijfer bedroeg in 2003 7,58 per 1000 inwoners
Levensverwachting bij geboorte: mannen 71,7 jaar vrouwen 79,4 jaar

STEDEN MET MEER DAN 300.000 INWONERS

STAD PROVINCIE AANTAL INWONERS
Buenos Aires Districto Federal 2.800.000
Córdoba Córdoba 1.275.000
San Justo Buenos Aires 1.265.000
Rosario Santa Fé 910.000
Lomas de Zamora Buenos Aires 595.000
La Plata Buenos Aires 560.000
Mar del Plata Buenos Aires 545.000
San Miguel de Tucamán Tucamán 530.000
Quilmes Buenos Aires 520.000
Almirante Brown Buenos Aires 515.000
Merlo Buenos Aires 470.000
Salta Salta 465.000
Lanús Buenos Aires 455.000
General San Martín Buenos Aires 410.000
Moreno Buenos Aires 382.000
Santa Fé Santa Fé 370.000
Florencio Varela Buenos Aires 345.000
Caseros Buenos Aires 337.000
Avellaneda Buenos Aires 331.000
Corrientes Cordoba 315.000
Morón Buenos Aires 310.000